Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431-404 π.Χ.)
ΑΝΤΙΠΑΛΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ
____________________ ____________________
ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: __________________________________________
 Αίτια πολέμου:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________
 Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος χωρίζεται σε τρεις επιμέρους περιόδους
α. ____________________________________________
β. ____________________________________________
γ. ____________________________________________
Αφού διαβάσετε την Πηγή 15, σελ. 103-104 να βρείτε την αφορμή του πολέμου σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και να εξηγήσετε τις συνέπειες που αναφέρονται στο βιβλίο σας λαμβάνοντας στοιχεία από την συγκεκριμένη πηγή.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Συνέπειες Πελοποννησιακού Πολέμου
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Αποτέλεσμα σύγκρουσης – νικητές και ηττημένοι
__________________________________________________________________
 Πληροφορίες αντλούμε για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο από τους: _______________________ και _______________________.
Άσκηση για το σπίτι: Ερώτηση 2, σελ. 121.