Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ

Κρίση Πόλης – Κράτους
• Λόγοι Εσωτερικοί: __________________________________________________
Εξωτερικοί: __________________________________________________
• Βοιωτικός – Κορινθιακός Πόλεμος (395-386 π.Χ.)
Πώς; _______________________________________________________________
Συνθήκη: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Όροι:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Σημασία 4ου όρου: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Συμπερασματικά, τα χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής ήταν:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΩΡΙΜΗ Η ΙΔΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εισηγητής: _________________________
Θιασώτης: _________________________
Πώς; Στο έργο του _______________________________ στο οποίο αναπτύσσει τις απόψεις του (α) _______________________________________________________
____________________________________________________________________
(β) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Στα γηρατειά του πιστεύει στον _______________________________. Ο ίδιος έχει ________________________________ πνεύμα των Ελλήνων.

Για το σπίτι: ερωτήσεις 3 και 4, σελ. 121